Fiat 500x Forums banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
In Poland, it got very loud around the Fiat 500X and Jeep and Alfa Romeo.
Fiat sells throughout Europe navigation with TomTom maps cheated uconnect 6.5 inches. It turns out that Fiat (FCA) did not inform customers that the model 500x installed map Here, informed that in wszytkich fiatach 500x is tomtom.

Press and Internet rozgłosnił this problem compared to the Volkswagen affair with fałoszwaniem exhaust.
Fiat in Poland said that wszytkim customers to replace maps free model 500x uconnnect 6.5

W Polsce zrobiło sie bardzo głośno wokół Fiata 500x i Jeepa i Alfa Romeo.
Fiat sprzedaje w całej europie nawigacje z oszukanymi mapami tomtom uconnect 6.5 cala. Okazuje sie że Fiat ( FCA )nie informował klientów żę w modelu 500x jest zainstalowana mapa Here , informował żę w wszytkich fiatach 500x jest tomtom.

Prasa i internet rozgłosnił ten problem porównująć do Afery Volkswagena z fałoszwaniem spalin.
Fiat w Polsce powiedział żę wszytkim klientom wymieni mapy gratis w modelu 500x uconnnect 6.5

http://dailydriver.pl/nowosci/wydarzenia/fiat-sprzedaje-auta-z-oszukanymi-nawigacjami-tomtom/

https://www.facebook.com/zacharoffpl/?fref=ts
Zachar OFF
19 sierpień o 17:40 ·
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top